Patiënten worden steeds zelfstandiger en zoeken hun zorg steeds meer online.

Naar schatting gebruikt circa 70% het internet als hulpmiddel bij een aandoening of ziekte. Dit is natuurlijk overwegend een positieve ontwikkeling. Echter kun je ook veel misleidende of zelfs verkeerde informatie vinden online.

VindUwZorg.nl beoogt om op transparante en eerlijke wijze informatie aan patiënten te verstrekken die hun kan helpen bij het vinden van de zorg die ze nodig hebben.

Wij helpen u en uw instelling graag kosteloos om de zorg (o.a. onderzoek, behandelingen en operaties) die door jullie kan worden geleverd beter kenbaar te maken bij het algemene publiek.